OTRZYMANE NAGRODY
Ryszard Szmit, właściciel firmy PPUH RUROSERW, podczas uroczystej Gali International B.I.D. Quality Summit w Nowym Jorku.
Nagrody
Właściciel firmy RUROSERW, Pan Ryszard Szmit, uhonorowany został statuetką Biznesmena 2004 Roku w województwie pomorskim w plebiscycie organizowanym przez Konwencję Przedsiębiorców Województwa Pomorskiego, pod honorowym patronatem marszałka Senatu RP, prof. Longina Pastusiaka. Statuetkę Biznesmen 2004 wręczył mu Wojewoda Pomorski, Pan Ryszard Kozłowski, podczas wielkiego finału, który odbył się w Gdańsku w dniu 7 maja 2005 roku. W plebiscycie nagradzani są szefowie i właściciele firm za wybitne osiągnięcia gospodarcze. Pan Ryszard Szmit otrzymał również dyplomy uznania od prezydenta i premiera RP. W swojej pracy Pan Ryszard Szmit kieruje się dewizą „podstawa sukcesu - to rozsądne ceny i dobrze wykonana praca”. Firma RUROSERW i Pan Ryszard Szmit otrzymał również tytuł "Solidny pracodawca".


Podczas uroczystej Gali International B.I.D. Quality Summit w Nowym Jorku, organizowanej przez Business Initiative Directions z Madrytu, odebrał 25 maja 2009r.nagrodę - Quality Summit New York 2009 Platinum Award for Excellence and Business Prestige w uznaniu zasług dla ciągłego podnoszenia jakości w bieżącej produkcji i innowacyjnych rozwiązań w biznesie.

Ryszard Szmit, Inżynier Ryszard Szmit, właściciel firmy PPUH RUROSERW, podczas uroczystej Gali na Międzynarodowej Konwencji d/s Jakości - International B.I.D. Quality Convention w Genewie, organizowanej przez Business Initiative Directions z Madrytu, otrzymał 27 października 2008r. nagrodę za wysoką jakość wykonywanych usług i produkcji - International Star Award for Quality 2008 - Międzynarodowa Nagroda Gwiazdy w Jakości 2008, która przyznawana jest co roku najlepszym firmom europejskim od 22 lat. Inż. Ryszard Szmit, w imieniu własnym oraz kadry kierowniczej i załogi RUROSERWU podziękował za tak wysokie wyróżnienie podkreślając przy okazji fachowe osiągnięcia firmy.